Aca­sa

werbeagentur

Agenția de Publi­ci­ta­te Rocket Lucer­na:
Îmbar­ca­re, Lan­sa­re, Sosi­re.

Ca și agenție de publi­ci­ta­te full-ser­vice, Rocket vă pre­zin­tă idei moder­ne și forță pro­pul­si­vă în dome­niul publi­ci­tății, creă­rii, comu­nică­rii și a dez­vol­tă­rii digi­ta­le. Vă adu­cem spri­jin in dome­niul generă­rii ide­ilor, al con­cep­tu­lui, al creă­rii și imple­men­tă­rii. Hai­deți să vă con­vin­g­em cu expe­ri­en­ța noastră și să luăm legă­tu­ra. Aștep­tăm cu nerăb­da­re să primim ape­lul dvs. la: +41 41 500 10 10.

Și unde Rocket straluceș­te cel mai bine:

  • Publi­ci­ta­te de suc­ces
  • Loia­li­ta­te fața de cli­enți
  • Atrac­tiv pen­tru cli­enți
  • Creș­te­rea ran­da­men­tu­lui inves­tiți­ei publi­ci­ta­re

Per­so­ana dvs. de con­tact:

Chris Lazăr

Chris Lazăr
clazar@rocket.ch
+41 41 500 10 18

werbeagentur

Con­tac­tați-ne!
+41 41 500 10 10 sau info@rocket.ch